بابونه


بابونه چیست، انواع بابونه و منشا تولید آن

/%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%88%D9%86%D9%87-%D9%88-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B5

بابونه از قدیمی‌ترین گیاهان دارویی شناخته شده توسط انسان است. مردم مصر و یونان باستان از خواص دارویی آن مطلع بوده و برای درمان بعضی بیماری‌ها از این گیاه استفاده می‌کرده‌اند. دو تن از حکمای یونان باستان «پلینیوس» و «دیوسکورید» در تألیفات خود از بابونه به نام «کاماملون» یاد کرده و خواص درمانی آن را شرح داده‌اند. مصری‌ها، رومی‌ها و یونانیان باستان از گل‌های بابونه برای درمان آفتاب‌زدگی، تب‌ها و قولنج استفاده می‌کردند. آلمانی‌ها برای توصیف بابونه از عبارتی به نام "alles zutraut" استفاده می‌کنند که مفهوم این عبارت این است: "بابونه هر دردی را درمان می‌کند".


خواص دمنوش بابونه

/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B5-%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%88%D9%86%D9%87

بابونه از نظر طب قديم ايران گرم و خشك است و از تقويت كننده‌های تلخ به حساب می‌آيد . شیخ ابوعلی سینا در ﻛﺘﺎب ﻗﺎﻧﻮن آورده که بابونه گیاه معروف و مؤثری در سلامتی انسان است و رﻧﮓ ﮔﻞ اﻧﻮاعِ ﻣﺨﺘﻠﻒ آن، ﻣﺘﻔﺎوت و ﺑﻪ رنگ‌های زرد، سفید و ارﻏﻮانی اﺳﺖ و زﻣﺎن ﺟﻤﻊ آوری آن در فصل ﺑﻬﺎر می‌باشد. همچنین زین الدین عطار در کتاب "اختیارات بدیعی" بهترین نوع آن را نوعی ﻛـﻪ گل‌های زرد دارد معرفی می‌کند. در این مقاله شما را با خواص منحصر به فرد گیاه بابونه آشنا می‌کنیم و پیشنهاد می‌کنیم مصرف دمنوش‌های گیاهی را در زندگی روزمره خود قرار دهید.