چرا چای سرگل بهاره مرغوب‌ترین چای ایرانی است؟

همزمان با فصل بهار، برگ‌های تازه و با طراوت که رنگ سبز روشن دارند، بر روی بوته چای رشد می‌کنند. این برگ‌های بالایی بوته چای "دستچین" می‌شوند و نتیجه آن چای به اصطلاح "سر گل" خواهد بود.
بعد از مرحله دستچین، با قیچی و یا با ماشین‌های کُمباین، بقیه برگ‌های چای را می‌چینند و انواع دیگر چای بوجود می‌آید که از نظر کیفیت، یک درجه پایین‌تر از چای سرگل هستند.
برگ‌های چای سرگل به اندازه حدود یک بند تا نهایتاً دو بند انگشت هستند و همین موضوع یکی از راه‌های اصلی شناسایی چای سرگل است. کشاورزان هم برای اینکه اثبات کنند چای سرگل، این برگ‌های بوته‌ی چای را خُرد نمی‌کنند و همانطور به صورت درشت عرضه می‌کنند. پس یکی از راه‌های شناسایی چای مرغوب سرگل، اندازه‌ی ظاهری آن است.
چای سرگل بهاره به دلیل اینکه از برگ‌های با طراوت و تازه در فصل بهار حاصل می‌شود، تلخ نیست. اغلب افراد فکر می‌کنند همه‌ی انواع چای ایرانی تلخ و بسیار کم‌رنگ هستند و از این رو رغبتی به استفاده از آن ندارند. در صورتیکه چای سرگل بهاره، اصلا نباید تلخ باشد. بسیاری از مشتری‌هایمان، به ما می‌گویند که می‌توان چای شما را بدون قند هم خورد و نسبت به بقیه انواع چای اصلا تلخ نیست.

جالب است بدانید که سه بار در سال برگ‌های چای از روی بوته‌ی چای چیده می‌شود. یکبار در بهار که به آن چین اول یا چین بهاره می‌گویند و چای بهاره بسیار مرغوب است و عطر و طعم بسیار خوبی دارد و تلخ نیست (اگر همین چای بهاره، از برگهای سرگل هم باشد، بهترین نوع چای ایرانی خواهد بود). یکبار هم در اوایل فصل تابستان برداشت خواهد شد که به آن چین دوم هم می‌گویند. این چای چین دوم کیفیت کمتری نسبت به چای بهاره دارد و عطر و طعم کمتری خواهد داشت. دفعه‌ی سوم، در فصل پاییز براشت دوباره چای صورت خواهد گرفت که باز هم کیفیت به مراتب کمتری نسبت به بقیه انواع چای دارد.از فصل پاییز تا بهار، بوته‌های چای زمان کافی برای باروری و تغذیه کافی از خاک را خواهند داشت و خاک نیز در این مدت استراحت خواهد کرد و غنی خواهد شد تا دوباره در فصل بهار، بهترین نوع چای را تولید کند.