برداشت زعفران


مراحل کاشت تا برداشت، با تصاویر زیبا از زمین زعفران

/%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%B2%D8%B9%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86

زعفران چاشنی و رنگ دهنده با ارزشی است که بو و عطر بی‌نظیری دارد و برای درمان برخی از بیماری‌ها مفید می‌باشد. این گیاه در جنوب غربی آسیا، جنوب اسپانیا و جنوب اروپا می روید اما کشورمان نیز در تولید زعفران در دنیا بسیار سرآمد است. در این مقاله، مراحل کاشت تا برداشت زعفران را که از تجربه‌ی کشاورزان نمونه در شهر قائنات با کمک و همت کارآفرین برتر سرکار خانم گواهی جمع‌آوری شده است، با تصاویر زیبا به شما ارائه می‌دهیم.