چرا زعفران گران است


چرا زعفران گران‌ترین ادویه در جهان است؟

/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%B2%D8%B9%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

زعفران گرانترین ادویه در جهان است. دلیل قیمت بالای آن، روش برداشت بسیار سخت (با دست) است و کم بودن آن است. هر گل تنها سه دانه زعفران می‌دهد. که این مقدار بسیار کمی است. بعد از آن که گل زعفران در پاییز باز شد باید در عرض سه روز تمام گل‌ها را با دست جداکنند و با دقت خشک کنند. گیاهان با دست برداشت می‌شوند و تلاشهای مکانیزه کردن برداشت زعفران هنوز موفقیت‌آمیز نبودند.  چراکه اگر از این مدت تجاوز کند، زعفران خراب می‌شود. برای تهیه یک پوند زعفران باید بیش از 80،000 گل زعفران پرورش داده شود ، از آنها مراقبت شود ، به صورت دستی و فرآوری شود. هرچه زعفران بیشتری کاشته شود، برداشت آن مشکل تر است. و هرچه کار کاشت و برداشت مشکل تر و طولانی تر باشد قطعا قیمت آن هم بیشتر است.زعفران را طلای سرخ نیز گویند. تولید زعفران در بسیاری از نقاط جهان رو به کاهش است. به عنوان مثال در کشمیر در هند ، محصول زعفران با مدیریت ضعیف آب و از بین رفتن زمین در حال رشد از بین رفته است. ایران بزرگترین تولید کننده زعفران در سطح جهان است.